Opnieuw Opweg

Scheiden zonder schade?!

SCHEIDEN ZONDER SCHADE  

Op 22 februari jl. verscheen het rapport ‘Scheiden, …en de kinderen dan?’ van het in 2017 door de minister van VWS opgerichte Platform “Scheiden zonder Schade’ onder leiding van André Rouvoet. Het lezenswaardige rapport bevat concrete oplossingsrichtingen voor de problematiek van kinderen met gescheiden ouders. Drie dimensies van een echtscheiding worden aangetipt: de relationele (tussen partners en in het gezin), de maatschappelijke en de juridische. Ook wordt er een herkenbare fasering aangebracht en bij iedere fase worden uitdagingen en acties geformuleerd:

  • Fase 0: voor de relatie
  • Fase 1: begin ouderschap
  • Fase 2: relatieproblemen
  • Fase 3: uit elkaar
  • Fase 4: rechtsgang
  • Fase 5: na de scheiding

Kern van de boodschap is dat een kind (ook na de scheiding) recht heeft om door beide ouders in een veilige omgeving opgevoed en verzorgd te worden. Terecht wordt in het rapport de behoefte aan concrete maatregelen benadrukt. We weten genoeg, maar er moet actie ondernomen worden en dat moet breed in de maatschappij gedragen worden. We moeten het als maatschappij -en als NCFM zeggen we ook: als geloofsgemeenschap- niet langer pikken dat kinderen de dupe zijn.

“ Scheiden doe je niet alleen; daar heb je wegwijzers,
hulp en ondersteuning bij nodig, van je sociale netwerk
en van professionals“ .

Het rapport is te downloaden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/22/het-kan-en-moet-beter-bij-scheidingen-omwille-van-het-kind