Opnieuw Opweg

Wierden – 30 januari, thema:´Bouwen op de brokstukken van relaties´

Wierden (Overijssel) Leerhuis ICHTUS, onderwijsavond 20-22 uur
We hebben allemaal te maken met relaties, ouder/kindrelatie, familierelaties, werkrelaties, buren/relaties en vriendschapsrelaties.

Het gaat niet altijd vanzelf, hoe kunnen we onze weg vinden in het onderhouden van diverse relaties, waarvan misschien onze partner de belangrijkste is. Wat zijn onze fundamenten, wat herkennen we vanuit het gezin waarin we opgroeiden tot waar we nu staan?

Deze avond is toegankelijk voor een ieder die belangstelling heeft en direct of indirect te maken heeft (gehad) met gebroken relaties.

Voor info en aanmelden:

Mailto:aanmeldenleerhuis@ichtus-vbg.nl