Opnieuw Opweg

Actueel

Heb je het goed Samen gesteld: de studiedag was geslaagd!

Heb je het goed Samen gesteld: de studiedag was geslaagd!
Als samengesteld gezin onder één dak wonen: wel of niet een goed idee?

Er zijn inzichten, valkuilen, mogelijkheden en zelfs prikkelende vragen gesteld, waardoor alle deelnemers van de studiedag feedback hebben gegeven dat het zeer verrijkend, helpend en nieuwe kijk heeft gegeven.

Het CiP heeft er voorafgaand een interview aan gewijd, waarvan hier alvast een deel ervan.


Stenen opruimen
Hoe je voorkomt dat je opnieuw dezelfde fouten maakt, kan volgens Laban alleen maar door met jezelf aan de slag te gaan. “Vanuit je eerste huwelijk, je verleden of je jeugd moet je trauma’s of stenen opruimen, die je hebt opgedaan. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies, of dat nu is door onrecht – zoals geweld door pestgedrag -, overlijden of andere vormen van onmacht. Als je daarmee niet in het reine komt, ofwel als je niet je stenen – zoals ik de bagage noem – opruimt, dan blijf je erover struikelen. Niet alleen jijzelf, maar uiteindelijk ook je kinderen. 

Lees hier het hele artikel

De derde ronde: een vervolg op een vervolggroep, na de verwerkingsgroep!

Enthousiast zijn ze, na de 9e avond en afsluitavond, over deze pilot van de 1e vervolggroep op de basisgroep herstel na echtscheiding / gebroken relaties.

De verwerking is grotendeels na de basisgroep van 9 bijeenkomsten eens per maand wel aardig gelukt. Stenen zijn opgeruimd of inmiddels een weg in gevonden hoe er opbouwend mee om te gaan.

In de vervolggroep (pilot) lag het accent in 9 avonden meer op de toekomst: hoe wordt ik me bewust van mijn kwetsbaarheden, overlevingsmechanismes, hoe werkt het nu precies met die loyaliteiten waardoor ik als persoon trouw aan mezelf ga worden. Maar ook een ‘weten waar ik voor sta”, wat heb ik nodig en met elkaar sparren waar we naar toe willen.

De reacties waren o.a. Heel leerzaam, veilige sfeer om te delen, de avonden brachten een mix van verdieping & veel gelachen, mooie balans in m/v waar leuke vriendschappen uit zijn ontstaan, diversiteit aan onderwerpen, de inbreng en het leren van groepsgenoten en ervaringen i.c.m. aangereikte theorie.

Op naar het 3e seizoen !
De onderwerpen die we gaan behandelen zijn o.a.:
hoe voorkom je dat je jezelf verliest in een relatie?
samengesteld
voordat je opnieuw ja zegt,…
welke mogelijkheden zijn er praktisch in samen verder gaan?
hoe signaleer ik op tijd waarschuwingen?
Wat heb ik nodig en wat heb ik te bieden?
wat zijn obstakels in het aangaan van een duurzame relatie?

Vechtscheidingen, 24% van de scheidingen, hoe voorkom je dit?

10 Oorzaken en mogelijkheden dit te voorkomen, wat ook éénzijdig kan!

Rancune (oud zeer) – Kom er mee, dan geven we dit een plek en kan het verwerkt worden
Affaires – doorgaans is het niet om je partner daar mee een hak te zetten, goed om beweegredenen aan te pakken
Financiële problemen – wist je dat het een houding is, financiën? Nieuwsgierig? Kom eens praten…
Bemoeienis van schoonfamilie – dit bepalen jullie samen toch? Dit gaat over voorrangsregels in de loyaliteiten
Psychische mishandeling – Hoe herken je deze en wat kun je er zelf aan doen?
Onenigheid over de opvoeding – die zal er altijd zijn, mogen die verschillen er zijn van jou?
Dubbellevens – ook hiervoor geldt: wat ligt er onder? Als je dit bespreekbaar kunt maken, kun je het ook vaak goed aanpakken
Lichamelijk geweld, Seksueel geweld – dit gaat doorgaans over grenzen, letterlijk en figuurlijk. Wat heb jij nodig om je grenzen aan te geven?
Gezondheidsproblemen – door onmacht of onverantwoord leefpatroon? In beide gevallen kun je daarin ook weer grenzen aangeven…

Wie vraagt het meest een scheiding aan? 

 

 

Scheiden zonder schade?!

SCHEIDEN ZONDER SCHADE  

Op 22 februari jl. verscheen het rapport ‘Scheiden, …en de kinderen dan?’ van het in 2017 door de minister van VWS opgerichte Platform “Scheiden zonder Schade’ onder leiding van André Rouvoet. Het lezenswaardige rapport bevat concrete oplossingsrichtingen voor de problematiek van kinderen met gescheiden ouders. Drie dimensies van een echtscheiding worden aangetipt: de relationele (tussen partners en in het gezin), de maatschappelijke en de juridische. Ook wordt er een herkenbare fasering aangebracht en bij iedere fase worden uitdagingen en acties geformuleerd: 

 • Fase 0: voor de relatie
 • Fase 1: begin ouderschap
 • Fase 2: relatieproblemen
 • Fase 3: uit elkaar
 • Fase 4: rechtsgang
 • Fase 5: na de scheiding

Kern van de boodschap is dat een kind (ook na de scheiding) recht heeft om door beide ouders in een veilige omgeving opgevoed en verzorgd te worden. Terecht wordt in het rapport de behoefte aan concrete maatregelen benadrukt. We weten genoeg, maar er moet actie ondernomen worden en dat moet breed in de maatschappij gedragen worden. We moeten het als maatschappij -en als NCFM zeggen we ook: als geloofsgemeenschap- niet langer pikken dat kinderen de dupe zijn.

“ Scheiden doe je niet alleen; daar heb je wegwijzers,
hulp en ondersteuning bij nodig, van je sociale netwerk
en van professionals“ .

Het rapport is te downloaden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/22/het-kan-en-moet-beter-bij-scheidingen-omwille-van-het-kind

Uitstelgedrag, hoe pak je dit aan?

Er moet misschien van alles, maar je komt er niet toe…zeker als er emotioneel ook veel op je afkomt. hier volgen enkele tips:

 • Neem in ieder geval ook je rust, dat geeft vervolgens energie om iets aan te pakken
 • Leer om ‘nee’ te zeggen! Daarmee voorkom je overbelasting
 • Verdeel je ‘to-do’ in stapjes
 • Beloon jezelf als het gelukt is, dat stimuleert, dus straf jezelf niet als het niet is gelukt
 • Zoek de oorzaak wat je weerhoud om iets te ondernemen
 • Maak een planning, door tijd vrij te zetten in je agenda en wat je wilt gaan doen
 • Zorg dat er geen afleiding is, is bijvoorbeeld de t.v. een afleiding: ga dan ergens zitten waar de tv niet staat

Verdiepingsthema’s christen & gescheiden

Voor kerken :

Esther Noordermeer neemt ons mee de diepte in.
19:15 uur met inloop / ontmoeten en koffie /thee, koek
19:30 uur start verdieping i.c.m. beeldend onderwijs
21-21:15 uur pauze
21:15- 22 uur interactie n.a.v. het onderwerp en afsluiting

Thema’s : 
Single & seks
Verkering & wat is een ongelijk span?
Samenlevingsvormen
De ideale m/v relatie (slotavond van het seizoen en je gaat met “stevige kost” opnieuw op weg !)

Kosten €25 pp, exacte locatie volgt na aanmelding
Voor info & aanmelden : klik hier

Interview dag van de scheiding

In aanvulling van het vorige bericht volgt hier het interview

In grote lijnen

oorzaken van scheiding / gebroken relatie
gevolgen van scheiding persoonlijk en op kinderen
wat we eraan kunnen doen
hoe hou je een relatie gezond?

Het einde van een gezin…we kunnen niet een ouder missen om gezond te hechten

Enkele highlights uit een onderzoek welke naar voren komen:

Als ik kijk naar de straat-jongens die ik wat beter ken, valt me iets op: ze hebben bijna allemaal geen aanwezige vader. De één zit vast (wordt gefluisterd), de tweede is (bijna) niet thuis en de derde is helemaal gevlogen door welke oorzaak dan ook…

Wat er nodig is? Met stip op 1 staat, zes plaatsen vóór verwerking van informatie in je denken en de daarbij behorende vaardigheden, een veilige binding met mensen. De basis hiervoor wordt gelegd in de veilige relaties binnen het gezin. Als relaties niet veilig zijn, door ouderlijke (onopgeloste) ruzies of zelfs echtscheiding, kan de veilige binding van het kind een grote deuk oplopen.

Er wordt veel tijd, geld en energie gestoken in taalles, handhaving, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, de-radicalisering, onderwijs, opvoedondersteuning, jongerenwerk enz. De gemeente heeft onlangs nog in bepaalde steden een miljoen euro (!) extra uitgetrokken om te voorkomen dat wijken verder afglijden. Maar één probleem wordt niet benoemd: het grote aantal kinderen dat opgroeit in een gebroken gezin.

Gescheiden mensen zijn kwetsbaar, en er speelt een combinatie van factoren. Scheiding leidt tot veel stress. Het is voor deze mensen moeilijk om zich aan te passen aan het alleenstaande ouderschap.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt inmiddels onomstotelijk naar voren dat een scheiding gemiddeld een aantal negatieve gevolgen heeft voor kinderen:
-het leidt op langere termijn tot een lager opleidingsniveau,
-minder inkomen,
-een groter risico op depressie,
-een groter risico op verslaving
-zwakkere band met een of beide ouders.

Daar zijn deels materiële oorzaken voor, zoals de financiële problemen die ontstaan na een scheiding. Maar voor een groot deel gaat het om onzichtbare problemen, benadrukt Van der Valk. ‘Het heeft in de kern te maken met veiligheid, het opgroeien tot zelfstandig individu. Scheiding leidt vaak tot loyaliteitsproblemen en schuldgevoelens bij kinderen, met aanzienlijke langetermijngevolgen.’

Voor het hele artikel klik hier

 

10 positieve redenen om single te zijn te accepteren

Als single ben je niet compleet, denken of vinden veel mensen. Er is druk van binnenuit of van buitenaf om een relatie aan te gaan. “Heb je nog steeds geen vriend(in)?” of “Hoe kan zo een leuk iemand als jij nog alleen zijn?” zijn vragen die singles regelmatig horen. Klopt dat? Of kun je als single ook compleet zijn in jezelf? Hieronder 10 positieve reden om het single zijn te omarmen en te accepteren:

 1. Je kunt relaxen en tot jezelf komen
  Door steeds andere mensen om je heen te hebben, kost dat veel energie. Steeds opmerkzaam zijn om de mensen om je heen te zien/horen en op te reageren zijn enkele dingen die we dan in die tijd doen en kan je geestelijk uitputten. Tijd voor jezelf helpt je om te resetten.
 2. Tijd van overpeinzing
  Time flies! We ‘moeten’ zoveel.  Overpeinzen helpt je ordenen en wat prioriteit heeft te bepalen. Ideaal dus, om de anderen niet als stoorzenders om je heen te hebben en zo jezelf even goed te verzorgen.
 3. Je leert je eigen emoties kennen
  Je kan zo in beslag genomen worden door alles en iedereen om je heen. Dan raak je opgebrand en negeer je makkelijker je eigen emoties. Gelukkig met jezelf zijn zal een groter voordeel op je eigen ‘voelen’ geven. Je gaat jezelf beter begrijpen.
 4. Je kunt dan trouw worden aan jezelf
  Daardoor wordt je iemand uit één stuk, dan kun je ook goed voor anderen zorgen en begrenzen.
 5. Je kunt meer presteren
  Als je lekker in je vel zit, omdat je goed voor jezelf zorg, ga je oplossingen vinden die bij je passen. Anderen hebben een grote invloed op je productiviteit. Is het afleiding, helpt het jou?
 6. Je zult door de afwisseling meer van de diversiteit kunnen genieten in relaties
  Doorgaans je vrije tijd met anderen invullen vraagt veel je en kan allemaal een sleur worden. Doorbreek dat met tijd voor jezelf in  te plannen.
 7. Je kunt meer autonoom zijn
  Het is goed om zelfstandig te kunnen leven en functioneren. Prima om samen te werken en samen te zijn, zolang je niet onrustig er van wordt als je alleen bent / voelt, of steeds de ander nodig hebt en verlangt naar gezelschap omdat je ontevreden bent met jezelf.
 8. Je neemt een time-out in het zorgen voor anderen
  Relaties zijn in balans als geven en ontvangen in balans zijn, wanneer kan jij geven en ontvangen? Door met mensen om te gaan, leer je elkaar kennen, wat ook inzicht geeft in verwachtingen. Weet jij wat jij verwacht (van jezelf en van anderen) ?
 9. Je moet even niets, als je alleen bent 
  Je kunt zelf bepalen wat je doet zonder verantwoording af te leggen.
 10. Je hebt erkenning nodig, maar niet constant
  Als je alleen bent, zal je leren om op je intuïtie te vertrouwen en minder afhankelijk te zijn van de mening van anderen. Natuurlijk is het goed advies te vragen of goedkeuring. Toch mag je zelf een beslissing nemen, keuzes maken en daar dan ook de verantwoordelijkheid in dragen.