Opnieuw Opweg

Actueel

Corona beleid 2020

Gezien de maatregelen die zijn afgekondigd m.b.t. het Corona virus, ben ik zelf gelukkig nog gezond en voor zover ik weet geldt dit ook voor de mensen die ik de afgelopen weken heb gezien. De afspraken, ook die al gepland staan, kunnen gewoon doorgang vinden. Uiteraard hoop ik wel dat je niet komt als je niet helemaal klachtenvrij bent. Wanneer je de afspraak wil verzetten of ervoor kiest deze telefonisch of videobellen te laten plaatsvinden, kan dat vanzelfsprekend altijd. Voor de bijeenkomst in de groepen (max. 10 pers) : Met inachtneming van de 1,5 m afstand kunnen ook de groepen weer doorgaan. 

Natuurlijk wens ik je al het goede toe en juist ook gezondheid.

Vierhouten – voorjaar en najaar 2021 Weekend PowerParent (alleenstaande ouder)

Je bent alleen komen te staan door een scheiding of door het sterven van je partner. Dit gaat je niet “in de koude kleren” zitten en heeft effect op je hele zijn; je gezin, de zin in je leven en je identiteit.  Tevens heeft dit impact op je vrienden en toekomst verwachting.  Kortom: je hele leven staat behoorlijk op zijn kop en je zoekt naar een nieuw evenwicht.  Daarbij kan je geloof ook een “douw” krijgen.  Je probeert betekenis te geven aan wat er allemaal gebeurt in de emotionele rollercoaster. Soms verwacht je steun van je geloofsgenoten en krijg je die en soms word je teleurgesteld.

Je bent een powerparent : iemand die alle ballen in de lucht probeert te houden. Misschien tracht je om alles zoveel mogelijk bij het oude te houden. Voor jezelf, maar vooral voor de kinderen. Misschien ben je er al heel ver in of  sta je aan het begin van het proces. Hoe dan ook; vanuit PowerParent organiseren we een weekend van ontmoeting, herstel, verbinding en ontwikkeling. (H)erkenning en perspectief voor de toekomst voor jou en je kinderen. Terug naar de enige echte PowerParent en Zijn hart en plan voor jou.

Heb je het goed Samen gesteld: de studiedag was geslaagd!

Heb je het goed Samen gesteld: de studiedag was geslaagd!
Als samengesteld gezin onder één dak wonen: wel of niet een goed idee?

Er zijn inzichten, valkuilen, mogelijkheden en zelfs prikkelende vragen gesteld, waardoor alle deelnemers van de studiedag feedback hebben gegeven dat het zeer verrijkend, helpend en nieuwe kijk heeft gegeven.

Het CiP heeft er voorafgaand een interview aan gewijd, waarvan hier alvast een deel ervan.


Stenen opruimen
Hoe je voorkomt dat je opnieuw dezelfde fouten maakt, kan volgens Laban alleen maar door met jezelf aan de slag te gaan. “Vanuit je eerste huwelijk, je verleden of je jeugd moet je trauma’s of stenen opruimen, die je hebt opgedaan. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies, of dat nu is door onrecht – zoals geweld door pestgedrag -, overlijden of andere vormen van onmacht. Als je daarmee niet in het reine komt, ofwel als je niet je stenen – zoals ik de bagage noem – opruimt, dan blijf je erover struikelen. Niet alleen jijzelf, maar uiteindelijk ook je kinderen. 

Lees hier het hele artikel

De derde ronde: een vervolg op een vervolggroep, na de verwerkingsgroep!

Enthousiast zijn ze, na de 9e avond en afsluitavond, over deze pilot van de 1e vervolggroep op de basisgroep herstel na echtscheiding / gebroken relaties.

De verwerking is grotendeels na de basisgroep van 9 bijeenkomsten eens per maand wel aardig gelukt. Stenen zijn opgeruimd of inmiddels een weg in gevonden hoe er opbouwend mee om te gaan.

In de vervolggroep (pilot) lag het accent in 9 avonden meer op de toekomst: hoe wordt ik me bewust van mijn kwetsbaarheden, overlevingsmechanismes, hoe werkt het nu precies met die loyaliteiten waardoor ik als persoon trouw aan mezelf ga worden. Maar ook een ‘weten waar ik voor sta”, wat heb ik nodig en met elkaar sparren waar we naar toe willen.

De reacties waren o.a. Heel leerzaam, veilige sfeer om te delen, de avonden brachten een mix van verdieping & veel gelachen, mooie balans in m/v waar leuke vriendschappen uit zijn ontstaan, diversiteit aan onderwerpen, de inbreng en het leren van groepsgenoten en ervaringen i.c.m. aangereikte theorie.

Op naar het 3e seizoen !
De onderwerpen die we gaan behandelen zijn o.a.:
hoe voorkom je dat je jezelf verliest in een relatie?
samengesteld
voordat je opnieuw ja zegt,…
welke mogelijkheden zijn er praktisch in samen verder gaan?
hoe signaleer ik op tijd waarschuwingen?
Wat heb ik nodig en wat heb ik te bieden?
wat zijn obstakels in het aangaan van een duurzame relatie?

Vechtscheidingen, 24% van de scheidingen, hoe voorkom je dit?

10 Oorzaken en mogelijkheden dit te voorkomen, wat ook éénzijdig kan!

Rancune (oud zeer) – Kom er mee, dan geven we dit een plek en kan het verwerkt worden
Affaires – doorgaans is het niet om je partner daar mee een hak te zetten, goed om beweegredenen aan te pakken
Financiële problemen – wist je dat het een houding is, financiën? Nieuwsgierig? Kom eens praten…
Bemoeienis van schoonfamilie – dit bepalen jullie samen toch? Dit gaat over voorrangsregels in de loyaliteiten
Psychische mishandeling – Hoe herken je deze en wat kun je er zelf aan doen?
Onenigheid over de opvoeding – die zal er altijd zijn, mogen die verschillen er zijn van jou?
Dubbellevens – ook hiervoor geldt: wat ligt er onder? Als je dit bespreekbaar kunt maken, kun je het ook vaak goed aanpakken
Lichamelijk geweld, Seksueel geweld – dit gaat doorgaans over grenzen, letterlijk en figuurlijk. Wat heb jij nodig om je grenzen aan te geven?
Gezondheidsproblemen – door onmacht of onverantwoord leefpatroon? In beide gevallen kun je daarin ook weer grenzen aangeven…

Wie vraagt het meest een scheiding aan? 

 

 

Scheiden zonder schade?!

SCHEIDEN ZONDER SCHADE  

Op 22 februari jl. verscheen het rapport ‘Scheiden, …en de kinderen dan?’ van het in 2017 door de minister van VWS opgerichte Platform “Scheiden zonder Schade’ onder leiding van André Rouvoet. Het lezenswaardige rapport bevat concrete oplossingsrichtingen voor de problematiek van kinderen met gescheiden ouders. Drie dimensies van een echtscheiding worden aangetipt: de relationele (tussen partners en in het gezin), de maatschappelijke en de juridische. Ook wordt er een herkenbare fasering aangebracht en bij iedere fase worden uitdagingen en acties geformuleerd:

 • Fase 0: voor de relatie
 • Fase 1: begin ouderschap
 • Fase 2: relatieproblemen
 • Fase 3: uit elkaar
 • Fase 4: rechtsgang
 • Fase 5: na de scheiding

Kern van de boodschap is dat een kind (ook na de scheiding) recht heeft om door beide ouders in een veilige omgeving opgevoed en verzorgd te worden. Terecht wordt in het rapport de behoefte aan concrete maatregelen benadrukt. We weten genoeg, maar er moet actie ondernomen worden en dat moet breed in de maatschappij gedragen worden. We moeten het als maatschappij -en als NCFM zeggen we ook: als geloofsgemeenschap- niet langer pikken dat kinderen de dupe zijn.

“ Scheiden doe je niet alleen; daar heb je wegwijzers,
hulp en ondersteuning bij nodig, van je sociale netwerk
en van professionals“ .

Het rapport is te downloaden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/22/het-kan-en-moet-beter-bij-scheidingen-omwille-van-het-kind

Uitstelgedrag, hoe pak je dit aan?

Er moet misschien van alles, maar je komt er niet toe…zeker als er emotioneel ook veel op je afkomt. hier volgen enkele tips:

 • Neem in ieder geval ook je rust, dat geeft vervolgens energie om iets aan te pakken
 • Leer om ‘nee’ te zeggen! Daarmee voorkom je overbelasting
 • Verdeel je ‘to-do’ in stapjes
 • Beloon jezelf als het gelukt is, dat stimuleert, dus straf jezelf niet als het niet is gelukt
 • Zoek de oorzaak wat je weerhoud om iets te ondernemen
 • Maak een planning, door tijd vrij te zetten in je agenda en wat je wilt gaan doen
 • Zorg dat er geen afleiding is, is bijvoorbeeld de t.v. een afleiding: ga dan ergens zitten waar de tv niet staat

Verdiepingsthema’s christen & gescheiden

Voor kerken :

Met elkaar gaan we de diepte in.
19:15 uur met inloop / ontmoeten en koffie /thee, koek
19:30 uur start verdieping i.c.m. beeldend onderwijs
21-21:15 uur pauze
21:15- 22 uur interactie n.a.v. het onderwerp en afsluiting

Thema’s : 
Single, daten & wat is een gelijkwaardige relatie ?
Samenlevingsvormen, duurzame m/v relatie aangaan.

Voor info & aanmelden : klik hier