Opnieuw Opweg

Actueel

Interview dag van de scheiding

In aanvulling van het vorige bericht volgt hier het interview

In grote lijnen

oorzaken van scheiding / gebroken relatie
gevolgen van scheiding persoonlijk en op kinderen
wat we eraan kunnen doen
hoe hou je een relatie gezond?

Het einde van een gezin…we kunnen niet een ouder missen om gezond te hechten

Enkele highlights uit een onderzoek welke naar voren komen:

Als ik kijk naar de straat-jongens die ik wat beter ken, valt me iets op: ze hebben bijna allemaal geen aanwezige vader. De één zit vast (wordt gefluisterd), de tweede is (bijna) niet thuis en de derde is helemaal gevlogen door welke oorzaak dan ook…

Wat er nodig is? Met stip op 1 staat, zes plaatsen vóór verwerking van informatie in je denken en de daarbij behorende vaardigheden, een veilige binding met mensen. De basis hiervoor wordt gelegd in de veilige relaties binnen het gezin. Als relaties niet veilig zijn, door ouderlijke (onopgeloste) ruzies of zelfs echtscheiding, kan de veilige binding van het kind een grote deuk oplopen.

Er wordt veel tijd, geld en energie gestoken in taalles, handhaving, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, de-radicalisering, onderwijs, opvoedondersteuning, jongerenwerk enz. De gemeente heeft onlangs nog in bepaalde steden een miljoen euro (!) extra uitgetrokken om te voorkomen dat wijken verder afglijden. Maar één probleem wordt niet benoemd: het grote aantal kinderen dat opgroeit in een gebroken gezin.

Gescheiden mensen zijn kwetsbaar, en er speelt een combinatie van factoren. Scheiding leidt tot veel stress. Het is voor deze mensen moeilijk om zich aan te passen aan het alleenstaande ouderschap.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt inmiddels onomstotelijk naar voren dat een scheiding gemiddeld een aantal negatieve gevolgen heeft voor kinderen:
-het leidt op langere termijn tot een lager opleidingsniveau,
-minder inkomen,
-een groter risico op depressie,
-een groter risico op verslaving
-zwakkere band met een of beide ouders.

Daar zijn deels materiële oorzaken voor, zoals de financiële problemen die ontstaan na een scheiding. Maar voor een groot deel gaat het om onzichtbare problemen, benadrukt Van der Valk. ‘Het heeft in de kern te maken met veiligheid, het opgroeien tot zelfstandig individu. Scheiding leidt vaak tot loyaliteitsproblemen en schuldgevoelens bij kinderen, met aanzienlijke langetermijngevolgen.’

Voor het hele artikel klik hier

 

10 positieve redenen om single te zijn te accepteren

Als single ben je niet compleet, denken of vinden veel mensen. Er is druk van binnenuit of van buitenaf om een relatie aan te gaan. “Heb je nog steeds geen vriend(in)?” of “Hoe kan zo een leuk iemand als jij nog alleen zijn?” zijn vragen die singles regelmatig horen. Klopt dat? Of kun je als single ook compleet zijn in jezelf? Hieronder 10 positieve reden om het single zijn te omarmen en te accepteren:

 1. Je kunt relaxen en tot jezelf komen
  Door steeds andere mensen om je heen te hebben, kost dat veel energie. Steeds opmerkzaam zijn om de mensen om je heen te zien/horen en op te reageren zijn enkele dingen die we dan in die tijd doen en kan je geestelijk uitputten. Tijd voor jezelf helpt je om te resetten.
 2. Tijd van overpeinzing
  Time flies! We ‘moeten’ zoveel.  Overpeinzen helpt je ordenen en wat prioriteit heeft te bepalen. Ideaal dus, om de anderen niet als stoorzenders om je heen te hebben en zo jezelf even goed te verzorgen.
 3. Je leert je eigen emoties kennen
  Je kan zo in beslag genomen worden door alles en iedereen om je heen. Dan raak je opgebrand en negeer je makkelijker je eigen emoties. Gelukkig met jezelf zijn zal een groter voordeel op je eigen ‘voelen’ geven. Je gaat jezelf beter begrijpen.
 4. Je kunt dan trouw worden aan jezelf
  Daardoor wordt je iemand uit één stuk, dan kun je ook goed voor anderen zorgen en begrenzen.
 5. Je kunt meer presteren
  Als je lekker in je vel zit, omdat je goed voor jezelf zorg, ga je oplossingen vinden die bij je passen. Anderen hebben een grote invloed op je productiviteit. Is het afleiding, helpt het jou?
 6. Je zult door de afwisseling meer van de diversiteit kunnen genieten in relaties
  Doorgaans je vrije tijd met anderen invullen vraagt veel je en kan allemaal een sleur worden. Doorbreek dat met tijd voor jezelf in  te plannen.
 7. Je kunt meer autonoom zijn
  Het is goed om zelfstandig te kunnen leven en functioneren. Prima om samen te werken en samen te zijn, zolang je niet onrustig er van wordt als je alleen bent / voelt, of steeds de ander nodig hebt en verlangt naar gezelschap omdat je ontevreden bent met jezelf.
 8. Je neemt een time-out in het zorgen voor anderen
  Relaties zijn in balans als geven en ontvangen in balans zijn, wanneer kan jij geven en ontvangen? Door met mensen om te gaan, leer je elkaar kennen, wat ook inzicht geeft in verwachtingen. Weet jij wat jij verwacht (van jezelf en van anderen) ?
 9. Je moet even niets, als je alleen bent 
  Je kunt zelf bepalen wat je doet zonder verantwoording af te leggen.
 10. Je hebt erkenning nodig, maar niet constant
  Als je alleen bent, zal je leren om op je intuïtie te vertrouwen en minder afhankelijk te zijn van de mening van anderen. Natuurlijk is het goed advies te vragen of goedkeuring. Toch mag je zelf een beslissing nemen, keuzes maken en daar dan ook de verantwoordelijkheid in dragen.

10 tips voor een goede communicatie als je uit elkaar bent

10 tips voor een goede communicatie als je uit elkaar bent:

1 – Zorg dat je emotioneel stabiel bent als je het gesprek aangaat.
2 – Timing, kies een goed moment.
3 – Neem de tijd, zorg voor oppas zodat je ongestoord kunt praten.
4 – Stel je verwachtingen bij (door de scheiding lig je ver uit elkaar)
5 – Wees je bewust wat je doel is van te voren en blijf daar steeds op focussen. Beperk het tot dat onderwerp.
6 – Zie je ex-partner als een volwaardige mens en ouder van je kind. Blijf zakelijk in het gesprek.
7 – Waak ervoor woorden als ‘nooit’ en ‘altijd’ te gebruiken, herhaal in gedachten wat de ander zegt voordat je reageert, vraag na in andere woorden of je de ander goed begrepen hebt.
8 – Spreek uit wat je behoefte is in een verzoek en geef aan wat voor jou daar zo belangrijk aan is, vermijd dat je veroordeelt.
9 – Geef alternatieven aan, zodat de ander kan kiezen.
10 – Dtv ! : “ Wat zou jou helpen?” Mogelijk krijgen jullie dan een opening.

Nb: let op je lichaamstaal( 93% !!!) want de ander voelt dat haarscherp aan.