Opnieuw Opweg

Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy-verklaring kun je lezen welke persoonsgegevens er van jou worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Er staat onder andere in waar en waarom ze worden opgeslagen. Ook kun je lezen welke rechten je hebt over deze gegevens en hoe je die rechten kunt gebruiken.

Soms wordt deze privacyverklaring gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er wetten veranderen. We raden je aan om dit document regelmatig opnieuw te raadplegen.

Wie de gegevens verzamelt

Om je goed van dienst te kunnen zijn, heeft Opnieuw Opweg soms persoonsgegevens van je nodig. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking daarvan zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De contactpersoon voor Opnieuw Opweg is Pascalle Laban Impens:

https://opnieuwopweg.nl
privacy@opnieuwopweg.nl

Johannes Spaanstraat 29
3313 XB Dordrecht
+31 6 42434000
KvK 54397987

Persoonsgegevens die we verwerken en met welk doel

Er kunnen op twee manieren gegevens van je worden verzameld.

Via het contactformulier

Je voor- en achternaam en e-mailadres en overige details die je naar eigen inzicht invult, worden verzonden naar onze hosting provider (zie: hoe je gegevens beveiligd worden). We gebruiken deze alleen om contact met je te kunnen opnemen over wat je schrijft in je bericht en eventueel bij volgende contactmomenten.

Via Analytics

De website opnieuwopweg.nl verzamelt gegevens van jou met Google Analytics. Die helpen ons om de website en onze dienstverlening beter op onze doelgroep af te stemmen. Het gaat hierbij om informatie zoals hoe lang je de website bezoekt en welke pagina’s je bekijkt. Die gegevens zijn niet gekoppeld aan je persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer. Ze zijn dus niet naar jou te herleiden.

Het is niet onze bedoeling gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder dat zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Op jouw verzoek zullen we gegevens van een minderjarige onder jouw hoede onmiddellijk verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen door geautomatiseerde verwerking van je gegevens door computersystemen.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Via het contactformulier

Wat je verstuurd via het formulier, wordt als e-mail opgeslagen voor onbepaalde tijd.

Via Analytics

Vanaf het moment dat je de website bezoekt, worden anonieme gegevens hierover 26 maanden lang bewaard door Google Analytics.

Wat we delen met derden

We verkopen je gegevens niet aan derden. Alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zullen we informatie over jou delen met een andere partij.

De cookies die je krijgt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Opnieuwopweg.nl gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Welke rechten je hebt

  • Je kunt opvragen welke gegevens we van je hebben opgeslagen
  • Je kunt je gegevens laten aanpassen
  • Je kunt je gegevens laten verwijderen
  • Je kunt de verwerking (bijvoorbeeld het opslaan en wijzigen) van je gegevens door ons, laten stopzetten
  • Je kunt je een verzoek indienen om de gegevens die wij van je hebben in een digitaal bestand naar jou of iemand die jij uitkiest te sturen

Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@opnieuwopweg.nl of neem telefonisch contact op met +31 6 42434000.

Om aan je verzoek te kunnen voldoen, moeten wij zeker weten dat we met jouzelf te maken heb. Daarom vragen we je om ons een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Maak op de kopie je pasfoto, de machineleesbare strook (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het paspoortnummer en je burgerservicenummer zwart, om je privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken.

Waar je een klacht kunt indienen

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe je gegevens beveiligd worden

De hosting van de website opnieuwopweg.nl is in handen van TransIP. Voor verzending van je gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding via SSL/TLS. Dit kun je zien aan het websiteadres dat begint met ‘https’ en het icoon van het hangslotje in de adresbalk.
Verder maken wij gebruik van diensten van Google, zoals Gmail, Google Calendar en Google Analytics.