organische achtergrondvorm

Je kunt
keuzes maken

Voor kerken

Het materiaal voor en met de kerk

Voor kerken is het aan te bevelen het herstel van echtscheiding binnen de lokale kerk te laten plaatsvinden, zodat gescheiden mensen niet van kerk veranderen of de kerk in de steek laten, maar juist binnen de eigen kerk herstel kunnen vinden van de gevolgen van de echtscheiding.

Opnieuw Opweg kan daarin coachen door of met meerdere mensen de cursussen te volgen en bijvoorbeeld om de maand bij elkaar te komen en onder begeleiding van een pastoraal medewerker het werkboek door te nemen.

Ook is het mogelijk om de cursus aan te schaffen en in een kleine groep te behandelen. Dit kan met het complete aanbod, alleen of via een kerk. Wilt u in uw kerk de gescheiden mensen helpen in een groepsdynamiek, dan willen wij u  graag daarbij adviseren en ondersteunen.
Opnieuw Opweg kan een startavond voor u opzetten waarna de kerk het in groepsverband overneemt. Zij kan u ook adviseren of leden uit uw kerk die de cursussen volgen begeleiden.